pomiń menu

Uniwersytet Jagielloński
Dział Promocji i Informacji
Sekcja Organizacji Konferencji

Sekcja Organizacji Konferencji

Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji dużych imprez od 100 do 1200 i więcej uczestników, takich jak konferencje, kongresy, sympozja, warsztaty, zjazdy, kursy, szkolenia, wystawy, itp.

Obsługujemy większość konferencji uniwersyteckich i pomagamy w organizacji imprez towarzyszących wydarzeniom naukowym i kulturalnym związanym z działalnością Uczelni w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Zajmujemy się rezerwacją i wynajmem uniwersyteckich sal konferencyjnych oraz koordynacją zakwaterowania uczestników.

Ponadto zapewniamy doradztwo, przygotowanie projektu programowo-organizacyjnego oraz wszechstronną obsługę i finansowe rozliczenie całości imprezy

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński
Dział Promocji i Informacji
Sekcja Organizacji Konferencji

ul. Michałowskiego 9/3,

31-126 Kraków


telefon: +48 12 663 23 60

e-mail: konferencje@uj.edu.pl


Faktury

telefon: +48 12 663 23 54 lub 56

faks: +48 12 663 23 61

Dokumenty do pobrania

Copyrights (c) BOI UJ 2007. Webdesign: www.sigsoft.pl